Stappenplan voor het regelen van de erfbelasting

Wanneer je recent een erfenis hebt ontvangen spreekt het voor zich dat er waarschijnlijk heel wat tegelijkertijd op je af komt. De erfbelasting die moet worden betaald kan heel wat vragen bij je oproepen. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden betaald en vooral hoeveel zal deze bedragen? Het is waarschijnlijk niet meteen het eerste waar je in deze zware periode aan denkt, maar toch moet er rekening mee worden gehouden. Het onderstaande stappenplan kan er in ieder geval voor zorgen dat het regelen van de erfbelasting een behoorlijk stuk eenvoudiger zal worden.


Stap 1: Het bepalen van de waarde van de erfenis

Om de hoeveelheid aan erfbelasting die moet worden betaald te kunnen bepalen zal er door de Belastingdienst in eerste instantie worden gekeken naar:
● De waarde van het nalatenschap;
● De sterfdatum van de overleden persoon;

De erfbelasting moet worden betaald op het ogenblik dat de nettowaarde van de erfenis (min de schulden) hoger uitvalt dan de geldende vrijstelling. Hoe hoog de vrijstelling precies is gelegen is op haar beurt terug afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de persoon die is overleden. In de regel geldt dat, hoe dichter de persoon in kwestie staat bij de overledene, des te lager de erfbelasting zal worden. Voor de inboedel wordt er rekening gehouden met de ergonomische waarde.


Stap 2: De aangifte voor de erfbelasting

Na het overlijden heb je als erfgenaam acht maanden de tijd om aangifte te doen van de ontvangen erfenis. Het is mogelijk dat de exacte waarde van de erfenis op dat ogenblik nog niet is vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een groot aantal verschillende erfgenamen. Ook het nog moeten taxeren van de boedel kan op dit vlak een niet onbelangrijke rol spelen. Toch is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de aangifte binnen de vooropgestelde acht maanden dient te gebeuren.
Blijkt op een bepaald ogenblik dat de erfenis toch meer waard is dan werd aangegeven? In dat geval is het mogelijk dat de inspecteur van de Belastingdienst een zogenaamde naheffing zal opleggen. Valt de werkelijke waarde van de erfenis uiteindelijk lager uit dan in eerste instantie in de erfenis werd vermeld? In dat geval is het mogelijk om een correctie in te dienen op de eerder ingediende aangifte.


Stap 3: Het betalen van de erfbelasting

In het merendeel van de gevallen is het zo dat je binnen de drie maanden na het indienen van de aangifte de erfbelasting in de bus zal krijgen. In dat geval dient er dus een bepaald percentage van de erfenis te worden afgestaan aan de overheid. Hoe hoog dat percentage zal uitvallen is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam met de betrokkene. Is het voor de erfgenaam niet mogelijk om de berekende belasting in één keer te betalen? Dan is het mogelijk dat de belastingdienst ervoor zal kiezen om een bepaalde belastingrente over de erfbelasting aan te rekenen. In principe is het in de praktijk wel vaak mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Dit echter uitsluitend wanneer er daarvoor een grondige reden kan worden aangegeven. Een grondige reden kan bijvoorbeeld zijn dat de woning uit de erfenis nog niet is verkocht.

VorigeHoe investeer je in vastgoed?
Volgende
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter