Wat te doen als je lening aanvraag wordt afgewezen?

Wie zorgvuldig een lening aanvraag heeft ingediend en hierbij tegen een afwijzing is aangelopen kan deze afwijzing als een bittere pil ervaren. Allereerst was deze uitkomst natuurlijk niet hetgeen waar je rekening mee gehouden hebt. Wanneer je een lening aanvraag indient, ga je er doorgaans vanuit dat deze gehonoreerd wordt, mits je de aanvraag natuurlijk realistisch hebt gehouden en alle benodigde financiële stukken hebt aangeleverd. Hoe kun je er nu voor zorgen dat jouw nieuwe lening aanvraag wel wordt toegekend? In dit artikel kijken naar de mogelijkheden die resteren.

Lening aanvraag afgewezen?

In verreweg de meeste gevallen zal de financiële instantie aangeven om welke reden de aanvraag is afgewezen. Betreft het slechts een formaliteit, zoals het ontbreken van gegevens, dan is het natuurlijk alleen een kwestie om deze nog aan te vullen. Maar liggen de zaken anders en ligt de oorzaak aan de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld, wat niet toereikend is tot jouw inkomsten en je overige financiële verplichtingen, dan zul je andere stappen moeten ondernemen. Is een lening afgewezen, dan zijn er gelukkig soms toch nog andere mogelijkheden beschikbaar.

Oorzaken van lening afwijzingen

Wat kan de oorzaak zoal zijn dat jouw lening is afgewezen?

● Wellicht is er een negatieve BKR toetsing in het spel. De bank zal altijd controleren of je overige leningen hebt lopen en of je al dan niet in gebreke blijft bij de afbetaling. De BKR toetsing geeft hierin duidelijkheid. Een negatieve BKR toets kan ervoor zorgen dat je niet de beoogde lening krijgt.
● Werk je niet in vast dienstverband? Uitzendkrachten bijvoorbeeld kunnen soms minder makkelijk een lening krijgen, aangezien uitzendwerk geen zekerheid omtrent de inkomsten biedt.
● Ook jouw leeftijd kan een rol spelen. Wellicht ben je te jong of te oud voor de hoogte van jouw lening aanvraag.
● Het bedrag wat je wilt lenen is te hoog. Banken kennen soms een maximaal te lenen bedrag.
● Ook kan het voorkomen dat een bank geen lening verstrekt omdat je bij een andere bank bankiert. Het kan zijn dat de bank dan als vereiste stelt dat je jouw betaalrekening omzet naar hen. In dat geval kun je je beter richten tot je eigen bank.
● Je bent ondernemer en hebt een consumentenkrediet aangevraagd.

Hoe kun je toch een lening krijgen?

Informeer bij gespecialiseerde financiële instellingen om een lening. Sommige financiële instellingen richten zich volledig op het verstrekken van leningen en zijn bereid om flexibel met jou in overleg te gaan naar mogelijkheden om wél een lening aan te gaan. Verwacht hierbij niet dat zij jou wel het exacte bedrag zullen uitlenen, het te lenen bedrag kan lager uitvallen. Toch hoeft dit niet perse het geval te zijn. Verbreed in ieder geval jouw horizon bij de verschillende financiële instellingen en beperk je niet uitsluitend tot een bank voor persoonlijk advies.

VorigeVermogen opbouwen als ondernemer
Volgende
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter