Minder lenen door opslag

Er zijn in Nederland verschillende vormen om een persoonlijke lening af te sluiten. Het betreft meestal geld voor de aanschaf van duurzame producten of een auto, maar ook voor vakanties wordt geld geleend. Vraag is hoe veel kan er geleend worden met mijn inkomen?


Leencapaciteit en leennorm

De leencapaciteit hangt af van het inkomen, vaste lasten en andere verplichtingen zoals alimentatie. Kredietverstrekkers hanteren een leennorm. Het is in feite een berekening van de ruimte die iemand heeft om maandelijks de aflossing inclusief rente te kunnen betalen. Het betreft een verplichte methode voor kredietverleners om de gehele financiële situatie te beoordelen afhankelijk van de sociale omstandigheid. Dit heeft gevolgen voor de vraag hoeveel geld kan ik lenen.


Gezinssamenstelling bepaalt opslag

De gezinssamenstelling is essentieel bij de vaststelling van de rekennorm. Er zijn verschillende normen voor alleenstaanden, partners en gezinnen. Een forfaitair bedrag wordt berekend voor het minimale levensonderhoud. Juist dit bedrag, opslag genoemd, is per dit jaar verhoogd en wordt nogmaals verhoogd in het voorjaar van 2021. Deze norm is mede tot stand gekomen door het NIBUD en AFM om te zorgen dat mensen verantwoord geld lenen. De maatregel voorkomt dat mensen in financiële nood komen omdat ze de lening niet meer terug kunnen betalen.


Verhoging opslag

De verhoging van de opslag betekent dat mensen minder kunnen lenen. Dit geldt vooral voor mensen met een kleiner inkomen. De leencapaciteit is door de opslagverhoging gereduceerd naar nihil. Een alleenstaande met een inkomen van 2000 euro en een woonlast van 400 euro kon in 2020 een bedrag van 30.000 euro lenen. In 2021 is dit bedrag met bijna 40 procent gedaald naar 18.000 euro. Voor een gezin met kinderen en een modaal inkomen van 3.500 euro is het verschil 35 procent.

Een persoonlijke lening wordt meestal afgesloten voor drie jaar. Dit geldt niet voor een doorlopend krediet. Bij deze leningsvorm mag het gedeelte wat afgelost is weer worden opgenomen. Er zijn kredietinstellingen die deze vorm van lenen niet meer verstrekken omdat mensen langdurig aflossen. Veel banken geven ook een kredietmogelijkheid op de bankrekening door een mogelijkheid tot rood staan tot een bepaald bedrag. Het rood staan is gemaximeerd tot drie maanden.

VorigeTesla koopt bitcoin, maar wanneer goud of zilver?
Volgende
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter